Algemene Informatie

Deze site gaat verdwijnen!!

Deze website gaat binnenkort uit de lucht. Meer informatie over Wereld Lichtjes Dag kunt u vinden op FaceBook en www.wereldlichtjesdag.nl

Elk jaar op de 2e zondag van december om 19.00 uur steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan voor overleden kinderen onder het motto: “dat hun licht mag blijven stralen”. 

De kaarsen worden in de ene na de andere tijdzone aangestoken, telkens een uur na elkaar, zodat in 24 uur een cirkel van licht rond de wereld gaat. 

De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

Alle kinderen, van welke leeftijd en op welke wijze dan ook verloren, kunnen deze dag speciaal worden herdacht.

Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. 

Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten!

Met WereldLichtjesDag willen wij een lichtpuntje bieden. 

Mensen van alle leeftijden, kleuters, broertjes, zusjes, ouders, grootouders, andere familieleden en mensen die zich verbonden voelen zijn allemaal welkom! 

Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een kindje dat geen kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. 

Er zijn mensen voor wie het verlies nog zo vers is en anderen voor wie dat al vele jaren geleden is. 

Ook kunt u denken aan de kinderen die zijn omgekomen door bijvoorbeeld oorlogsgeweld. 

De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen, verbinden mensen die elkaar verder niet kennen.

In Hoogstraten organiseren hebben wij de afgelopen jaren een samenzijn in de Begijnhofkerk georganiseerd, waarbij mooie teksten en live-muziek het aansteken van de kaarsen omlijsten om zo uw dierbaar overleden kind, of overleden kinderen te herdenken. 

Vanzelfsprekend was er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een (hartver)warm(end) drankje.

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om een bijeenkomst te organiseren, omdat Saskia zich om persoonlijke redenen heeft teruggetrokken en het voor mij (Wianda) alleen teveel is om te doen. Op de website www.wereldlichtjesdag.nl is een overzicht van alle bekende plaatsen in Nederland en België waar een viering wordt georganiseerd. 

lichthart

WereldLichtjesDag Hoogstraten is een initiatief van 2 samenwerkende ritueelbegeleiders (onder de naam LichtHart) in de gemeente Hoogstraten: 

Saskia Vekens en Wianda van der Pluijm.

saskia

Saskia is werkzaam vanuit haar praktijk in Minderhout genaamd Sas Levensrituelen.

www.saslevensrituelen.be

info@saslevensrituelen.be

0494 19 76 21


DSC 1849 1

Wianda werkt vanuit haar praktijk Zilveren Maan Ritueelbegeleiding in Minderhout.

www.zilverenmaan.eu

mail@zilverenmaan.eu

0 329 326 00


We trachten de bijeenkomst te organiseren met een budget van €0; de kosten die moeten worden gemaakt aan aanschaf van materialen en drukwerk proberen we door donaties/sponsoring bijeen te krijgen. Wilt u bijdragen aan deze bijeenkomst (door uw praktische inzet, materialen of een financiële bijdrage), dan kunt u met één van de initiatiefnemers contact opnemen.


© Wianda 2015